Boardview Gigabyte (.pdf)

5.00 star(s) 2 Votes

Mr.Bui

Moderator
Staff member
Boardview Gigabyte (.pdf)
8N775 Rev.1.0 Boardview
8N775-10_TOP Boardview
73PVM-S2H Rev.1.01 Boardview
73VM-S2L Rev.0.2 Boardview
945G-DS3-33T_Result Boardview
945GCM-S2L Rev.1.03 Boardview
E7AUM-DS2H Rev.1.01 Boardview
EG31M-S2 Rev.2.0 Boardview
EG41M-S2 Rev.1.0 Boardview
EG41M-S2H Rev.1.0 Boardview
EG41MF-S2H Rev.1.0 Boardview
EG43M-S2H Rev.1.02 Boardview
EG43M-S2H Rev.1.11 Boardview
EG45M-DS2H Rev.1.02 Boardview
EP31-DS3L Rev.1.02 Boardview
EP31-DS3L Rev.2.01 Boardview
EP31-DS3LP Rev.2.11 Boardview
EP35-DS3L Rev.1.0 Boardview
EP43-DS3L Rev.1.0 Boardview
EP43-DS3LR Rev.1.01 Boardview
EP43-S3L Rev.1.01 Boardview
EP43-UD3L Rev.1.0 Boardview
EP43-US3L Rev.1.0 Boardview
EP43C-DS3 Rev.1.01 Boardview
EP45-DQ6 Rev.1.03 Boardview
EP45-DS3 Rev.1.0 Boardview
EP45-DS3L Rev.1.01 Boardview
EP45-DS3L Rev.2.0 Boardview
EP45-DS3L Rev.3.0 Boardview
EP45-DS3LR Rev.1.0 Boardview
EP45-DS3P Rev.1.04 Boardview
EP45-DS3R Rev.1.1 Boardview
EP45-DS3R Rev.1.07 Boardview
EP45-DS4 Rev.1.1 Boardview
EP45-DS4 Rev.1.03 Boardview
EP45-DS4P Rev.1.03 Boardview
EP45-EXTREME Rev.1.02 Boardview
EP45-UD3 Rev.1.1 Boardview
EP45-UD3 Rev.1.01 Boardview
EP45-UD3A Rev.1.01 Boardview
EP45-UD3P Rev.1.0 Boardview
EP45-UD3P Rev.1.1 Boardview
EP45-UD3R Rev.1.1 Boardview
EP45-UD3R Rev.1.01 Boardview
EP45C-DS3R Rev.1.01T Boardview
EP45C-UD3R Rev.1.01 Boardview
EP45T-DS3 Rev.1.0 Boardview
EP45T-DS3R Rev.1.0 Boardview
EP45T-UD3P Rev.1.01 Boardview
EP45T-UD3R Rev.1.01 Boardview
EQ45M-S2 Rev.2.0 Boardview
EX38-DQ6 Rev.1.11 Boardview
EX58-DS4 Rev.1.0 Boardview
EX58-UD5 Rev.1.02 Boardview
G31M-ES2L Rev.1.11 Boardview
G31M-S2C Rev.1.11 Boardview
G31M-S2C Rev.2.02 Boardview
G31M-S2L Rev.1.03 Boardview
G31M-S2L Rev.1.11 Boardview
G31M-S2L Rev.2.02 Boardview
G31MX-S2 Rev.1.0 Boardview
GC230D Rev.1.0 Boardview
M52L-S3 Rev.1.0 Boardview
M52L-S3 Rev.2.0 Boardview
M52L-S3P Rev.1.0 Boardview
M56S-S3 Rev.1.0 Boardview
M61PME-S2 Rev.2.0 Boardview
M61PME-S2 Rev.2.02 Boardview
M61PME-S2P Rev.1.0 Boardview
M61SME-S2_202_TOP Boardview
M720-US3 Rev.1.0 Boardview
M750SLI-DS4 Rev.1.0 Boardview
MA69G-S3H Rev.1.0 Boardview
MA74GM-S2 Rev.1.0 Boardview
MA74GM-S2H Rev.1.0 Boardview
MA78CM-S2H Rev.0.2 Boardview
MA78G-DS3H Rev.1.01 Boardview
MA78G-DS3H Rev.2.0 Boardview
MA78G-DS3HP Rev.2.0 Boardview
MA78GM-DS2H Rev.1.0 Boardview
MA78GM-DS2H Rev.2.0 Boardview
MA78GM-DS2HP Rev.2.1 Boardview
MA78GM-S2H Rev.1.0 Boardview
MA78GM-S2H Rev.1.2 Boardview
MA78GM-S2H Rev.2.0 Boardview
MA78GM-S2HP Rev.2.0 Boardview
MA78GPM-DS2H Rev.1.0 Boardview
MA770-DS3 Rev.1.0 Boardview
MA770-DS3 Rev.2.01 Boardview
MA770-DS3P Rev.2.0 Boardview
MA770-S3 Rev.2.02 Boardview
MA770-S3P Rev.2.02 Boardview
MA770-UD3 Rev.1.0 Boardview
MA770-US3 Rev.1.0 Boardview
MA780G-UD3H Rev.1.0 Boardview
MA780GP-UD3H Rev.1.0 Boardview
MA790FX-DS5 Rev.2.0 Boardview
MA790GP-DS4H Rev.1.0 Boardview
MA790X-UD4 Rev.1.01 Boardview
p31-ds3l-103b Boardview
P31-S3G Rev.1.1 Boardview
P31-S3G Rev.2.1 Boardview
P35-DQ6 Rev.1.8 Boardview
P35-DQ6 Rev.2.7 Boardview
P35-DS3L-10B Boardview
P35-DS3L-20B Boardview
P35-DS4 Rev.2.11 Boardview
P35-S3L-10B Boardview
P43-ES3G Rev.1.0 Boardview
Q35M-S2 Rev.1.01 Boardview
X38-DQ6 Rev.1.0 Boardview
X38-DQ6 Rev.1.2 Boardview
X48-DQ6 Rev.1.3 Boardview
X48-DQ6 Rev.1.11 Boardview
X48T-DQ6 Rev.1.0 Boardview
X48T-DQ6 Rev.1.1 Boardview
Screen Shot 2015-10-25 at 5.34.08 PM.png
 

Attachments

Mr.Bui

Moderator
Staff member
Boardview PDF
EG41M-US2H Rev.1.02.pdf
EG41MF-US2H Rev.1.02.pdf
EG45M-UD2H Rev.1.1.pdf
EG45M-UD2H Rev.1.01.pdf
EP41-UD3L Rev.1.01.pdf
EP43-DS3R Rev.1.04.pdf
EP43-UD3L Rev.1.0.pdf
EP43-US3L Rev.1.0.pdf
EP43C-DS3 Rev.1.01.pdf
EP43T-UD3L Rev.1.01.pdf
EP45-UD3 Rev.1.61.pdf
EP45-UD3P Rev.1.6.pdf
EP45-UD3R Rev.1.02.pdf
EP45-UD3R Rev.1.61.pdf
EP55-QD3R Rev.0.1.pdf
EP55-QD4P Rev.0.1.pdf
EP55A-UD4P Rev.0.1.pdf
EQ45M-DS2 Rev.0.1.pdf
EX58-UD3R Rev.1.1.pdf
EX58-UD3R Rev.1.6.pdf
EX58-UD4 Rev.1.0.pdf
G31-S3G Rev.1.0.pdf
G31M-ES2C Rev.2.02.pdf
G31M-ES2L Rev.1.11.pdf
G31M-ES2L Rev.2.02.pdf
G41M-ES2H Rev.1.0.pdf
G41M-ES2L Rev.1.1.pdf
G41M-ES2L Rev.1.01.pdf
GA-MA790X-DS4 rev 1.0.pdf
M85M-US2H Rev.1.0.pdf
M85M-US2H Rev.1.1.pdf
M85M-US2H Rev.1.2.pdf
MA78GM-US2H Rev.2.01.pdf
MA770-US3 Rev.2.02.pdf
MA770T-UD3 Rev.0.1.pdf
MA770T-UD3P Rev.1.01.pdf
MA790FX-UD5P Rev.1.01.pdf
P43-ES3G Rev.1.0.pdf
X38-DQ6_REV 1.0.pdf
 

Attachments

mmkmzz

New Member
nói thật anh em mới vào nghề tập tành sửa chửa mà giá để tải dc vài cái sơ đồ nó chát quá, mà tải về rồi ko biết có sửa dc ko nữa...
 
Top