Trophies awarded to Mr.Bui

 1. 1000

  Vip

  Chú mừng! Bạn đã được thăng cấp lên thành viên Vip
 2. 700

  Già Làng

  Chú mừng! Bạn đã được thăng cấp lên thành viên Già Làng
 3. 400

  Thành viên cấp 4

  Chú mừng! Bạn đã được thăng cấp lên thành viên cấp 4
 4. 600

  Thành viên cấp 6

  Chú mừng! Bạn đã được thăng cấp lên thành viên cấp 6
 5. 500

  thành viên cấp 5

  Chú mừng! Bạn đã được thăng cấp lên thành viên cấp 5
 6. 300

  Thành viên cấp 3

  Chú mừng! Bạn đã được thăng cấp lên thành viên cấp 3
 7. 200

  Thành viên cấp 3

  Chú mừng! Bạn đã được thăng cấp lên thành viên cấp 3
 8. 100

  Thành viên cấp 2

  Chú mừng! Bạn đã được thăng cấp lên thành viên cấp 2
 9. 1

  Thành viên cấp 1

  Bạn đã được thăng cấp lên thành viên cấp 1
Top