Trophies awarded to admin

 1. 300

  Thành viên cấp 3

  Chú mừng! Bạn đã được thăng cấp lên thành viên cấp 3
 2. 500

  thành viên cấp 5

  Chú mừng! Bạn đã được thăng cấp lên thành viên cấp 5
 3. 100

  Thành viên cấp 2

  Chú mừng! Bạn đã được thăng cấp lên thành viên cấp 2
 4. 200

  Thành viên cấp 3

  Chú mừng! Bạn đã được thăng cấp lên thành viên cấp 3
 5. 1

  Thành viên cấp 1

  Bạn đã được thăng cấp lên thành viên cấp 1
Top